Företaget                   Kvalité & Miljö                  Trafiknät

På Svenska!    In English!    Am Deutsch!

Verksamhet

Kontaktregister

Verksamhetsbeskrivning
Företagets verksamhet består av internationell Transport och Spedition, där nytänkande gällande distribution, transport och informationsvägar är nyckelord.

Europa transporter
I Europa opererar vi med 250 megatrailers. Vi erbjuder systemlösningar för styckegods- parti- och enhetslaster.

Styckegodssystem
För optimal hantering - tidsmässigt samt kostnadsbesparande har vi skapat ett centralt nav i form av en anläggning för eurotransporter i Rostock i norra Tyskland. Över detta nav växlar dagligen ca 50 trailers sin laster på väg till och ifrån europeiska industricentra. Här genom uppnås en optimal transittid för styckegods och delpartier till synnerligen fördelaktiga kostnader.

Översjötransporter
Via större internationella samarbetspartners erbjuder vi trafik såväl sjö som flyg till/från samtliga marknader.

Sjötransporter
Vi erbjuder styckegods samt enhetslaster till/från samtliga marknader. Vi opererar via egna tullterminaler.

Flygtransporter
Vi erbjuder flygtransporter, samlastning samt kurirverksamhet dörr - dörr.

Godsstyrning
En central styrning av godsvolymerna har möjliggjorts genom egen mångårig utveckling av bolagets dataprogram baserade i IBM:s AS 400 system i kombination med egna servrar där kommunikation med kunder såväl som leverantörer och myndigheter genomförs.